Konstnärer / Ingegerd Härgestam
teknik:
Teckning, collage, måleri,
skulptur och objekt
Kontakt:
Ingegerd Härgestam
Falköpingsvägen 19
52376 Blidsberg

Mobil: 070 5156394
E-mail: ingegerdhargestam@yahoo.se
www.ingegerdhargestam.weebly.com

Medlem i KRO,KC-väst,
Ålgården,
KKV Göteborg samt
Föreningen Konstliv Sjuhärad
CV:
Utbildning:
Grundskolan för konstnärlig
     utbildning Sthlm 1969-71,
Konstfackskolan 1971-75,
Borås Konstgrafiska verkstad
     grafikkurser 1983-84,
Medier Estetik och Pedagogik
     Dramatiska institutet 1993 –94,
Glaskurser hos Maria Bruckshaw
     Glasschool of Sweden,
Betongkurser, bl a Ålgården
      för Kimmo Hakkonen
Digital Bildbearbetning 7,5 p
      HLK Jönköping 2009,
Ytans Materialitet 10 p HDK
     Göteborg 2010,
Papiér maché-kurs för
      Marta Runemark,
Bronskurs maj 2014 KKV Göteborg
Utställningar:
 
Separatutställningar
(ett urval från senare år)

Galleri Biretta Alingsås 1992,
Galleri Shirvan Göteborg 1992,
Minigalleriet Ulricehamn 1993,
Galleri Hera Stockholm 1992, 1996,
Galleri Karneval Öland 1993, 1996,
Konsthallen Oxelösund 1995,
Ulricehamns Museum 1996, 2007

Galleri NUDÅ Eriksmåla 2000,
Musiepaviljongen Sölvesborg 2006,
Ulricehamns Museum 2007,
Konstrummet Dalsjöfors 2011,
Svenljunga- Ulricehamn- Gällstad
    och Blidsbergs Bibliotek 2011,
Konstrummet Viskafors 2011,
Glasets Hus Limmared 2015,
Galleri SM Art Ulricehamn 2016

Samlingsutställningar bl a

Moderna Museet 1972,
Stockholm Art Fair för Galleri Hera
    1994, 1996
Nordisk Utställning i Lämpälä
     Finland 1994,
utställningar tillsammans med
     konstnärsgruppen Urkraft
    1989 – 2000,
Sommarutställning på
     Flamenska Galleriet Borås 1997.

Jurybedömda i Karlshamn, Skövde,
     Borås, Trollhättan och Ulricehamn
 
Våra gårdar Hyssna 2009

Vatten Ulricehamns Museum 2010,
Sommarutställning
    Rydals museum 2011,
Svart till vitt Ålgården, Borås 2011,
Frispel Ramnaparken Borås 2012
Borås internationella skulpturbiennal
     2012,
Dom Galleri KC Götebrg,
Våra gårdar Ambjörnarp 2015
 
Ingegerd Härgestam
Presentation:

Inspiration får jag ofta från naturen, men inte enbart den vackra naturen, snarare
den som förmultnar, som har levat och ger nytt liv. Det är spännande att titta på
kryp och strukturer. Likaså övergivna hus, med patina, spår efter människor som
bott där, djur som flyttat in.

Kultföremål har ofta en ”laddning”och uttryck som jag söker i mina skulpturer och objekt.

Fågelskrämmor inspirerar i sina människoliknande gestalter. Gjorda av sådant vi kasserat, återanvänt en sista gång innan kläderna blåser sönder och uppgår i ett fågelskrämmornas nirvana.

Konsten handlar om livets skörhet, det som är ofullkomligt, men också om mystik. Vad man ser och inte ser i en människa (och i samhället), våra olika inre lager. Konstverken har ibland ett stråk av mörker, men där finns nog ibland humor och
lite galenskap. Liksom alla konstnärer (människor) sysslar jag med frågor kring
livet, döden och kärleken.

Jag arbetar med teckning, collage, måleri, skulptur och objekt. Perfektion är inte
så intressant. För det mesta jobbar jag med blandade tekniker. Jag bygger upp
och sammanfogar, river bort, byter – uttrycket blir ofta expressivt och kalligrafiskt. Slumpen får gärna vara med. Material kan vara tusch, grafit, akvarell, akryl, stengods, betong och glas. Även gamla tapeter, skrot, fågelfjädrar och andra naturföremål. På senare tid har jag börjat gjuta i brons - en teknik jag länge varit nyfiken på.

Möten med konst och konstnärer är jätteviktiga. Min konst påverkas av händelser
i livet, och sådant som berör mig, om än inte så illustrerande. Konsten har påverkat olika skeenden, gjort att jag mött människor, kommit till nya platser, tänkt nya tankar.
konstrundan ulricehamn  | konstrundanulricehamn@outlook.com