Vilka är vi?
 
Vi är en grupp konstnärer hemmahörande
i Ulricehamnstrakten.
Vi har ett brett spektra genom olika
uttrycksformer: måleri, skulptur, textil, smycken,
foto, keramik och mycket mer.
Föreningen bildades 2002 och har en
årlig Konstrunda på våren med
samlingsutställning och öppna ateljéer.
Dessutom håller vi andra utställningar
som till exempel Höstsalongen i
Ulricehamn. 
------------------------------------------------------------------- 
 
Aktuelt:
 
 
 
 
Följ Konstrundans aktiviteter på Facebook och Instagram

 

 

Konstrundan i 

Ulricehamnstrakten

2020

 
 
Konstrundan framflyttad!
 
Vi från Konstrundan i Ulricehamn har tagit beslutet
att flytta fram Konstrundan som skulle ägt rum den
17-19 april 2020.
Detta med anledning av Corona-viruset och den oro det redan gett.
Vårt mål är att planera och arrangera detta till hösten
om säkerheten då är tillräcklig, preliminärt
18-19-20 september.
Vi vill med vårt beslut visa omtanke till alla berörda.
Vi hoppas på din fulla förståelse för beslutet.
 
 
konstrundan ulricehamn  | konstrundanulricehamn@outlook.com